Yritysten, teollisuuden ja liikkumisen ääni

Politiikan tulee luoda yrityksille ennakoitava, reilu ja kannustava ympäristö toimia. Yrittäjät eivät kaipaa tukia tai holhousta. Sääntelyn määrä ylittää varsinkin pienissä yrityksissä kaikki kohtuullisuuden rajat. Pienten yritysten ei tulisi joutua omaksumaan sääntelyviidakkoa, joka on yleensä laadittu suuryrityksiä varten. 

Ennakointi tarkoittaa sitä, että yritykset voivat luottaa investoinneissaan jatkuvuuteen. Yritykset tarvitsevat kohtuullista energiaa, sujuvia kuljetusväyliä sekä oikeudenmukaista ja ennakoitavaa verotusta. Työvoiman saanti ja koulutus eivät saa jäädä yksin yritysten vastuulle vaan yhteiskunnan on yhdessä elinkeinoelämän kanssa suunnattava koulutus aloille, joilla on kysyntää. Yritysten investoinnit tehdään kymmeniksi vuosiksi- myös politiikan on oltava ennakoitavaa ja perustuttava elinkeinoelämän ajalliseen ulottuvuuteen. Viennistä riippuvaisen Suomen kannalta väylät, radat ja tiet on toteutettava ja ylläpidettävä elinkeinoelämän tarpeet huomioiden, vaikka poliittiset päättäjät painottavat henkilöliikenteen tarpeita. Henkilöt äänestävät, mutta yritykset luovat sen hyvinvoinnin, jota poliitikot kansalle jakavat. Esim. Tallinnan tunnelin tai Itäradan suunnittelu eivät voi perustua yksin henkilöliikenteeseen. Suomen osalta alemmassa liikenneverkossa on hätätila, jonka kunnostamiseen on etsittävä kansallisen ohjelman lisäksi EU-tason ratkaisuja. Suomen kaltaisessa harvaan asutussa ja pitkien etäisyyksien maassa rahdit ja henkilöliikenne tulee perustumaan jatkossakin kumipyöräliikenteeseen, jonka edellytyksiä on lisättävä eikä kuristettava.

Reiluus tarkoittaa yhteisiä pelisääntöjä. EU tai Suomi eivät voi asettaa omille yrityksilleen velvoitteita, joita tuontituotteilta ei vaadita. Eläinsuojelulle, energiakuormalle, työntekijöiden kohtelulle, tuotteiden kierrätettävyydelle tai sosiaaliselle kestävyydelle tulee vaatia tuontituotteilta samaa tasoa kuin omiltakin edellytetään. Reiluus ei tarkoita kuitenkaan pikkutarkkaa sääntelyä. Suuret linjat tulee päättää EU-tasolla ja toteutus tulee jättää yritysten oman harkinnan ja valvonnan piiriin. Reiluus tarkoittaa energiaintensiivisille aloille mahdollisuutta kilpailla kohtuullisen hintaisella ja riittävällä energialla ilmastosopimusten vapaamatkustajien kanssa.

Kannustavuus ei tarkoita tukia tai holhousta. Kannustavuus tarkoittaa laajenemisen ja tehostamisen esteiden karsimista ja yritysten vapautta luoda ratkaisuja. Palvelualojen alv-kannan kohtuullistaminen luo edellytyksiä työllisyydelle ja harmaan talouden torjunnalle.